UNIQ เผยกิจการร่วมค้าฯได้งานโครงการคลองระบายน้ำ ของกรมชลประทาน

UNIQ เผยกิจการร่วมค้าฯได้งานโครงการคลองระบายน้ำ ของกรมชลประทาน มูลค่า 2.76 พันลบ.

บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอส ซึ่งประกอบด้วย บริษัท และบริษัท อสิตากิจ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมชลประทาน ในการก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าโครงการ 2,758,085,300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "UNIQ เผยกิจการร่วมค้าฯได้งานโครงการคลองระบายน้ำ ของกรมชลประทาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*