TPIPP ชูวิชั่น ยกระดับจะนะสู่สมาร์ทซิตี้ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุคใหม่

TPIPP ชูวิชั่น ยกระดับจะนะสู่สมาร์ทซิตี้ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุคใหม่ หนุนแผนลงทุน 4 กลุ่ม ต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

“บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์” หรือ TPIPP พร้อมผลักดันจะนะให้เป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ประกอบด้วยศูนย์พลังงานสะอาด Energy Complex ชูแผนลงทุน 4 กลุ่มอุตสาหกรรม เน้นย้ำรูปแบบการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด และสมาร์ท ซิตี้ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมเดินหน้าสนับสนุนภาครัฐ รองรับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 100,000 ตำแหน่ง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความยั่งยืนแก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคม ตามนโยบายความมั่นคงของประเทศ โดยโครงการเหล่านี้ ครม. อนุมัติและเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ TPIPP รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าภาพอุตสาหกรรมในอนาคตได้เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะเป็นอุตสาหกรรมหนักอย่างโรงกลั่นปิโตรเคมี โรงถลุงเหล็ก จะเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมไฟฟ้าสะอาดและอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวกับเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าสะอาด เช่น อุปกรณ์ Wind Turbine, Solar Cells, Solar Pannels, รถ EV และแบตเตอรี่ไฟฟ้า นอกจากนี้จะมีอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การแปรรูปสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาคใต้ถือเป็นแหล่งวัตถุดิบยางพาราและสินค้าเกษตรชั้นดี แต่ที่ผ่านมาการแปรรรูปและเพิ่มมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตรจะอยู่ในภาคตะวันออกเป็นหลัก เพราะนักลงทุนไม่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ก่อให้เกิดปัญหาราคายางพารา ปาล์ม และสินค้าการเกษตรอื่น ๆ ผันผวน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาบริหารจัดการ อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "TPIPP ชูวิชั่น ยกระดับจะนะสู่สมาร์ทซิตี้ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยุคใหม่"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*