SET และ TFEXได้ประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราว ถึง 30 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขยายเวลาใช้เกณฑ์ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาด จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นสิ้นสุดไม่เกิน 30 กันยายน 2563

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้ประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนอันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต (Short Sell) และเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปรับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Sector Futures และ Single Stock Futures ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ชั่วคราวตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 นั้น อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "SET และ TFEXได้ประกาศปรับเปลี่ยนเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*