“IND” ล่องใต้โรดโชว์ จ.ภูเก็ต

“IND” ล่องใต้โรดโชว์ จ.ภูเก็ต

ดร.วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานโครงการพิเศษ นายรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางสาวนันท์นภัส คงรอด (ที่ 5 จากขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน พลเอก ธรรมรัชต์ เจริญกุล (คนกลาง) ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ และ รศ.ดร.ชัยยุทธ ช่างสาร (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมีนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์ (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นายภควัฒน์ ตุลยนิติกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกัน การจัดจำหน่าย ร่วมนำเสนอข้อมูล ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้  ufa

Be the first to comment on "“IND” ล่องใต้โรดโชว์ จ.ภูเก็ต"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*