เทคนิค ทักษะที่นักสืบควรมี เพื่อความสำเร็จของภารกิจ

งานของนักสืบ คือการแสวงหาข้อเท็จจริง

งานของนักสืบ คือการแสวงหาข้อเท็จจริง

งานของนักสืบ คือการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ในการพิสูจน์สุมมุติฐานในเรื่องนั้นว่าจริง หรือไม่ ถ้าจะพูดง่ายๆ ก็คือการค้นหาความลับที่มีผู้ต้องการปกปิด ว่าซ่อนเร้นอะไรไว้นั่นเอง อาชีพนักสืบถือว่าเป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่านักสืบในยุคสมัยใด ก็ล้วนแต่จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั่น คือการพิสูจน์หาความจริงนั่นเอง โดยการใช้ทักษะ เทคนิค ความสามารถเฉพาะตัวของนักสืบ ในการทำให้ความจริงปรากฏขึ้น ซึ่งในสมัยก่อนจะเน้นไปที่การสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกฎหมายมาลงโทษ แต่ในปัจจุบันเมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในภาคธุรกิจเอกชนต้องการข่าวสารที่เป็นจริงมากขึ้น จึงเกิดมีนักสืบเอกชนขึ้นมา เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของนักสืบ

นักสืบมีความจำเป็นอย่างไร

นักสืบเกิดมาจากการที่มีผู้ปกปิดข้อมูลเป็นความลับ ไม่ต้องการให้ความลับของตนเองเปิดเผยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่มีบุคคลอื่นต้องการที่จะทราบความลับนั้น และไม่สามารถที่จะแสวงหาข้อมูลอันเป็นความลับนั้นได้ด้วยตัวเอง จึงต้องมีการใช้นักสืบซึ่งมีเทคนิค วิธีการเฉพาะในการแสวงหาข้อเท็จจริงนั้น เพื่อนำมาเปิดเผยให้ผู้ที่ต้องการรู้ความลับนั้นทราบ สังคมปัจุบันนี้มีแต่ความลับ การซ่อนเร้น การปกปิดอำพราง และมีแนวโน้มที่จะมีเรื่องพวกนี้มากขึ้นในอนาคตจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีนักสืบ และความจำเป็นที่จะต้องมีนักสืบก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

คุณค่าของนักสืบ

นักสืบมีคุณค่าในตัวเอง อาชีพของนักสืบก็เหมือนกับอาชีพของผู้ชำนาญการของแต่ละวิชาชีพ คือ เมื่อนักสืบมีประสบการณ์ทำงานที่มากขึ้น ก็จะมีความสามารถมากขึ้นตามไปด้วย ยิ่งถ้านักสืบคนใดเคยผ่านงานที่หลากหลาย และเป็นงานที่สลับซับซ้อนด้วยแล้ว ก็ถือว่าเป็นผู้ชำนาญด้าน เพราะประสบการณ์บางอย่าง เป็นสิ่งที่นักสืบสั่งสอน หรือถ่ายทอดต่อให้นักสืบรุ่นหลังไม่ได้ แต่จะต้องเกิดจากทักษะการทำงานด้วยของตัวนักสืบเอง ดังนั้นนักสืบที่ดีจะต้องทำงานให้มาก ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการเป็นนักสืบที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นได้

นักสืบต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง มีสติอยู่ตลอดเวลา นักสืบที่ดีต้องมีทักษะเเละความรู้ ต้องไม่ประมาทในงานที่ได้รับมอบหมาย อย่าคิดว่าเป็นงานที่ง่าย เพราะถ้าเป็นภารกิจที่ง่าย ผู้จ้างก็คงไม่เสียค่าใช้จ่ายมาจ้างนักสืบอย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อนักสืบได้รับมอบหมายภารกิจมาแล้ว จะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานยาก หรือง่ายแค่ไหนก็ตาม เพราะงานของนักสืบนั้นเป็นงานที่ต้องสืบหาข้อมูลความจริง จากสิ่งที่เป้าหมายต้องการปกปิดให้เป็นความลับอยู่แล้ว ถ้านักสืบไม่มีทักษะความรู้ ก็จะเป็นผลให้ภารกิจล้มเหลวได้

ลักษณะของนักสืบควรเป็นอย่างไร?

– ต้องเข้าใจเนื้องานที่จะสืบ
– งานสืบสวนเหมาะสำหรับคนที่ไหวพริบทางปัญญาสูง ๆ
– ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
– เหตุเกิดเฉพาะหน้าสามารถแก้ปัญหาได้เลย
– มีความอดทน
– ทำงานไม่เป็นเวลา เตรียมพร้อมตลอด
– สุขภาพดี แข็งแรง
– มีความละเอียดอ่อน
– เป็นคนช่างสังเกตุ
– การรักษาความลับของลูกค้า
– นักสืบจะมีข้อเท็จมาก เรื่องสำคัญส่วนตัวของลูกค้าต้องรักษาให้ได้
– ไม่แพร่งพรายหรือเล่าให้ญาติพี่น้องรับทราบ
– นักสืบต้องมีความคล่องตัวสูง
– ติดตามสืบพฤติกรรมต้องไม่ให้รู้ว่าเรากำลังสืบอยู่ต้องมีประการณ์
– วิธีการติดตามต้องรู้วิธี นักสืบต้องมีความรู้ทั่วไปต้องรู้เป็นอย่างดี
– เป็นงานที่เกี่ยวกับการปลอมตัวต้องปลอมให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
– รู้เกี่ยวกับรายละเอียดบุคคล
– รับงานสืบต้องสอบให้ละเอียดทำงานต้องทำให้ตรงกับผู้ว่าจ้าง

เทคนิค ทักษะ ที่นักสืบควรมี

การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม นักสืบต้องไม่ทำตัวให้เป็นจุดสนใจของใคร

นักสืบต้องทำตัวให้ธรรมดาที่สุด ไม่โดดเด่น ในระหว่างการปฏิบัติงานนักสืบนั้น นักสืบอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปกปิด หรือพรางตัว ไม่ต้องการให้ใคร (โดยเฉพาะเป้าหมาย) ทราบว่าเราเป็นนักสืบ ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุดคือการทำตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม อย่าทำตัวแปลกแยก อย่าทำตัวเป็นจุดสนใจของชาวบ้าน ไม่ไปคุยโม้โอ้อวดว่าตัวเองเป็นนักสืบ พราะจะทำให้เป้าหมาย ญาติของเป้าหมายรู้ตัว (โดยเฉพาะในต่างจังหวัด จะต้องตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะขอข้อมูลจากบุคคลในพื้นที่ ไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะบุคคลเหล่านี้อาจจะเป็นญาติหรือมีความสนิทสนมกับครอบครัวของเป้าหมายก็เป็นไปได้) ดังนั้นการเปิดเผยฐานะของนักสืบจึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานแต่อย่างใด

นักสืบต้องทำความรู้จักเป้าหมายให้ดีที่สุดก่อนลงมือปฏิบัติการ

นักสืบที่ดีเมื่อรับงานมาจากผู้ว่าจ้างแล้ว จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายให้มากที่สุด โดยถ้าเป็นงานสะกดรอยติดตามพฤติกรรม หรือการสืบชู้สาว ก็จะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายที่นักสืบจะต้องติดตามให้มากที่สุด เช่น เป้าหมายนั้นเป็นใคร พักอาศัยอยู่ที่ใด ประกอบอาชีพอะไร ใช้ยานพาหนะอะไร มีกิจวัตรประจำวันอย่างไรบ้าง ชอบไปเที่ยวไหน เข้าหรือออกจากพี่พักเวลาใด มีนิสัยใจคอเป็นอย่างไร หรือน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับใครของ โดยวิธีการที่นักสีบจะหาข้อมูลที่ง่ายที่สุดและดีที่สุด ก็คือการซักถามจากผู้ว่าจ้างนั่นเอง โดยเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดของเป้าหมายมาแล้ นักสืบต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบในการวางแผนการทำงาน ว่าจะใช้วีการใดในการติดตามเป้าหมาย จะใช้พาหนะแบบใด นักสืบต้องอำพรางตัวหรือไม่อย่างไร จะสามารถใช้เครื่องมืออื่นช่วยในการติดตามได้หรือไม่ หรือถ้าในระหว่างที่นักสืบกำลังติดตามเป้าหมายอยู่นั้น เกิดเป้าหมายหลุดไประหว่างทาง นักสืบจะต้องไปดักรอพบเป้าหมายอีกที่ใด ซึ่งจะทำให้งานบรรลุผลได้ง่ายขึ้น จะเห็นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้ป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากในงานสืบสวน ผู้ว่าจ้างจึงจำเป็นที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมากที่สุดเกี่ยวกับเป้าหมายให้นักสืบด้วย เพื่อความสำเร็จของงานนั้น ๆ

เทคโนโลในงานนักสืบ นักสืบต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์

นักสืบจำเป็นต้องใช้เทคโนโลให้เป็น ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้มีการพัฒนา วิวัฒนาการให้ทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิมในทุกๆ วัน นักสืบจึงต้องมีการเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้น เพื่อช่วยให้งานสืบสวนประสบผลสำเร็จง่ายขึ้น เช่น

  • การหาข้อมูลจากอินเตอร์เนต ซึ่งข้อมูลได้จากอินเตอร์เนตจำเป็นที่นักสืบจะต้องมีการพิสูจน์เสียก่อนว่า มีความจริงมากน้อยเพียงไร จึงจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะข้อมูลจากอินเตอร์เนตมีความน่าเชื่อถือน้อย
  • การใช้ข้อมูลจากการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ สามารถบอกอะไรแก่นักสืบได้หลายอย่าง เช่น หมายเลขที่โทรออกหรือรับสาย การส่งข้อความ หรือสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์นั้นๆ
  • การใช้ข้อมูลทางด้านการเงินการธนาคาร คนส่วนใหญ่ต้องมีการทำธุรกรรมด้านการเงินกับทางธนาคารอยู่แล้ว ตลอดจนข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลการประกันสังคม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักสืบอย่างมากในการทำงาน ช่วยให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว

การแสวงหาคามรู้ในงานนักสืบ นักสืบที่ดีต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

นักสืบต้องมีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ด้วยสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้นักสืบจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะเทคนิค วิธีการ สืบสวนและเทคโนโลยีที่ใช่ในการสืบสวนแบบเดิมๆ ที่เคยใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในอดีต อาจจะใช้ไม่ได้ผลกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นักสืบจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เทคนิคและวิธีการในกาสืบสวนใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสืบสวน นักสืบจะต้องรู้จักศึกษาหาอุปกรณ์ช่วยในการสืบสวนใหม่ๆ ที่ออกมาช่วยในการสืบสวนด้วย เช่น นักสืบในสมัยก่อน จะรู้จักแต่การเฝ้าจุด การซุ่มโป่ง ไม่รู้ภาษาอังกฤษ ไม่มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไม่รู้จักอินเตอร์เน็ต ไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยช่วยในการสืบสวน ไม่มีความรู้ในการทำธุรกรรมด้านการเงิน ไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากการสื่อสาร ถามว่านักสืบรุ่นเก่าเหล่านี้สามารถทำงานสืบสวนให้บรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ คำตอบคือได้ ถ้าเป็นยุคสมัยนั้น แต่ไม่เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งสังคมมีความสับสนวุ่นวายกว่าในอดีตมาก ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ ไม่ค่อยมีใครมีเวลามาสนใจใคร นักสืบจึงต้องการความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้เพื่อประโยชน์ในงานสืบสวนด้วย นอกจากนี้นักสืบยังต้องศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ทำงานของนักสืบคนอื่น ด้วย เพราะนักสืบแต่ละคนมีประสบการณ์ทำงานที่ไม่เหมือนกัน มีเทคนิควิธี วิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน นักสืบบางคนมีวิธีการทำงานในแบบที่เราคาดไม่ถึง แต่เราสามารถนำมาเป็นแบบอย่าง

หรือปรับใช้เพื่อให้เหมาะกับการทำงานของเราได้

การวางแผนปฏิบัติการในงานนักสืบ นักสืบต้องเป็นนักวางแผนที่ดี

นักสืบต้องมีการวางแผนการทำงานที่ดี ในการทำงานของนักสืบนั้น ก่อนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติภารกิจอะไร ต้องมีการประชุมวางแผนการทำงานก่อนทุกครั้งเสมอ โดยก่อนการประชุมจะต้องมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย และสถานที่ที่ต้องไปทำงานให้ได้มากที่สุด ต้องมีการแจ้งให้นักสืบในทีมแต่ละคนทราบว่า ใครมีหน้าที่ทำอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และถ้าทำตามแผนการดังกล่าวแล้วเกิดความผิดพลาด มีแผนสำรองหรือไม่ จะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไป เช่น นักสืบได้รับการว่าจ้างให้สะกดรอยติดตามเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเป้าหมาย นักสืบก็จะต้องหาข้อมูลของเป้าหมายจะติดตามให้ได้มากที่สุด เช่น มีภาพถ่ายเป้าหมายหรือไม่ถ้าจะให้ให้ผู้ว่าจ้างพาไปแอบดูตัวเป้าหมายก่อนทำงาน ในกรณีที่ภาพถ่ายกับตัวจริงแตกต่างกันมาก เป้าหมายมีกิจวัตรประจำวันอย่างไร ใช้ยานพาหนะอะไร เส้นทางที่ใช้เป็นประจำ ใช้ทางด่วนหรือไม่ เพื่อนำมาประกอบในการวางแผ่นการทำงานของนักสืบ เช่น จะใช้คนติดตามกี่คน ใช้รถยนต์อะไรบ้าง หรือในระหว่างที่ตามเป้าหมายไปถ้าผิดพลาด หลงกับเป้าหมาย เเละจะต้องไปด้กรอเป้าหมายไหน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้จะช่วยให้การสืบสวนของนักสืบง่ายขึ้น มีโอกาสในการประสพผลสำเร็จสูงมากขึ้นด้วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานนักสืบ นักสืบควรมีลำดับขั้นตอนในการทำงาน

นักสืบต้องมีการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน เมื่อนักสืบรับงานมาจากผู้ว่าจ้างแล้วควรศึกษารายละเอียดของงานนั้นให้ดี แล้วมีการกำหนดลำดับขั้นตอนในการทำงาน เพื่อจะได้ไม่เกิดความสับสน และควรเริ่มต้นสืบจากวิธีการที่ง่ายก่อน ถ้ายังไม่บรรลุผลสำเร็จ แล้วจึงค่อยทำตามวิธีการที่ยากขึ้นไปอีก เป็นลำดับไปเช่นนี้ เพราะบางครั้งวิธีการสืบสวนที่ง่าย ก็สามารถนำความสำเร็จมาสู่งานนั้นๆ ได้ ซึ่งทำให้สามารถประหยัดได้ทั้งทรัพยากรและระยะเวลาที่ใช้ในการสืบสวน เพราะบางครั้งวิธีการสืบสวนที่ยากๆ ก็ไม่สามารถทำให้งานประสบผลสำเร็จได้ นักสืบที่เริ่มทำตามวิธีที่ยากก่อนแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ ก็อาจเกิดความท้อถอย จนไม่ได้ลองใช้วิธีการที่ง่ายกว่า จึงทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จได้

นักสืบต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยในงานสืบสวนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ

นักสืบทุกคนย่อมต้องมีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยในงานสืบสวนอยู่แล้ว คงจะไม่มีนักสีบคนใดทำงานประสบความสำเร็จได้โดยปราศจาก เครื่องมือ หรืออุปกรณ์เหล่านี้ ดังนั้นการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือแม้แต่ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้เสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และควรมีการฝึกฝนเรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นให้ละเอียดรอบคอบ สามารถที่จะใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วว่องไว เพราะในบางสถานการณ์จริงนักสืบมีเวลาเพียงน้อยนิดในการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานนั้นๆ ถ้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน หรือนักสืบไม่มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น อาจทำให้นักสืบพลาดโอกาสสำคัญในการเก็บพยานหลักฐานนั้นไปเลยก็ได้ เพราะโอกาสดี อาจมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่มีโอกาสแก้ตัวอีก นักสืบจึงต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เหล่านี้ด้วย เพราะเหตุเล็กๆน้อยๆ เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาของนักสืบล้มเหลวได้

อ่านบทความน่าสนใจถัดไป ความรู้พื้นฐานที่นักสืบควรรู้

Be the first to comment on "เทคนิค ทักษะที่นักสืบควรมี เพื่อความสำเร็จของภารกิจ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*