เจาะลึก IIG ไอพีโอเล็กสายเทคโนโลยี พกของดีฝ่าตลาดร้อนเดือน ส.ค.นี้

เจาะลึก IIG ไอพีโอเล็กสายเทคโนโลยี พกของดีฝ่าตลาดร้อนเดือน ส.ค.นี้

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีกันมากขึ้น จึงช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี เช่นเดียวกับ บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป (IIG) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลภายในและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด

ภายในเดือน ส.ค.63IIG เตรียมยกระดับองค์กรก้าวขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเติบโตระยะยาว เบื้องต้นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้

IIGประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ แบ่งเป็น 1.ให้คำปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และให้เช่าใช้ระบบซอฟท์แวร์ของ Salesforce 2.ให้คำปรึกษาและให้บริการออกแบบติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบซอฟท์แวร์ Oracle 3.ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 4. ให้บริการจัดหาบุคลากรในส่วนงานสารสนเทศ เป็นต้น

*เจาะมูลค่า Enterprise Software ในไทย 4 หมื่นลบ.

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IIG กล่าวกับ”อินโฟเควสท์”ว่า ปัจจุบันองค์กรชั้นนำในไทยทุกแห่งนิยมใช้ระบบ ERP และ CRM โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นธุรกิจชั้นนำรายใหญ่ในไทย กระจายในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงิน, ประกันภัย, อสังหาริมทรัพย์, ค้าปลีก เป็นต้น เป็นสิ่งสะท้อนว่าในอนาคตแนวโน้มการหันมาใช้ของกลุ่มบริษัทขนาดกลางจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

และภายใต้ยุค “Digital Economy” พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์กันมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันบนโลกออนไลน์ เป็นที่มาว่านอกเหนือจากการให้บริการวางระบบ ERP และ CRM แล้วบริษัทยังมีธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) การสร้างและบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Customer Experience Management) และการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ให้กับลูกค้าควบคู่ไปด้วย อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "เจาะลึก IIG ไอพีโอเล็กสายเทคโนโลยี พกของดีฝ่าตลาดร้อนเดือน ส.ค.นี้"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*