สำนักงานประกันสังคม ปาดขายหุ้น BBL ออก 0.0188% คงเหลือ 4.9903%

สำนักงานประกันสังคม ปาดขายหุ้น BBL ออก 0.0188% คงเหลือ 4.9903%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่ายหุ้นของธนาคารกรุงเทพ (BBL) โดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 0.0188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9903% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แทงบอล

Be the first to comment on "สำนักงานประกันสังคม ปาดขายหุ้น BBL ออก 0.0188% คงเหลือ 4.9903%"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*