บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น EGCO จำนวน 0.093% คงเหลือถือ 4.9672%

บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น EGCO จำนวน 0.093% คงเหลือถือ 4.9672%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา บลจ.บัวหลวง จำหน่ายหลักทรัพย์บมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) จำนวน 0.093% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.9672% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ufa

Be the first to comment on "บลจ.บัวหลวง ตัดขายหุ้น EGCO จำนวน 0.093% คงเหลือถือ 4.9672%"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*