บลจ.ทิสโก้ เปิดกอง ‘ทิสโก้ Genomic Revolution’ เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ‘จีโนมิกส์’

บลจ.ทิสโก้ เปิดกอง ‘ทิสโก้ Genomic Revolution’ เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ‘จีโนมิกส์’ รับเทรนด์นวัตกรรมการรักษาโรคเฉพาะบุคคล

บลจ.ทิสโก้เปิด กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution ลงทุนในนวัตกรรมการแพทย์ ‘จีโนมิกส์’ หรือ นวัตกรรมทางด้านยีนและพันธุกรรม รับเทรนด์การรักษาโรคที่เจาะจงเฉพาะบุคคล เพิ่มโอกาสการรักษา ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ชี้น่าสนใจทั้งแง่การเติบโตของธุรกิจ และผลตอบแทนย้อนหลัง เปิด IPO 4-12 ม.ค. 64

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด และที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 บลจ.ทิสโก้ยังคงเดินหน้านำเสนอกองทุนที่เป็น ‘นวัตกรรมการลงทุน’ ในธุรกิจที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก รวมถึงเพิ่มกองทุนรวมใหม่ที่ลงทุนในตลาดหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโต เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฮลธ์แคร์ และธุรกิจเทคโนโลยี เพราะรายได้ในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสเติบโตอย่างมากตามพฤติกรรมและโครงสร้างของประชากรโลก โดยหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ควบรวมสองเมกะเทรนด์ข้างต้นไว้ด้วยกันคือ กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ‘จีโนมิกส์’ ซึ่งรายงานของ McKinsey Global Institute ได้ยกให้ ‘จีโนมิกส์’ เป็น 1 ใน 12 ธุรกิจเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies) อีกด้วย

“จีโนมิกส์ คือ การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ หนึ่งในนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับโลกที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนและหลากหลายของมนุษย์ โดยลงลึกการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคอย่างแม่นยำ แบบ ‘จำเพาะรายบุคคล’ ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาหาย และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยปัจจุบันวงการจีโนมิกส์ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องการแสดงออกของยีนก่อโรค เช่น โรคมะเร็งต่างๆ อัลไซเมอร์ เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบและอุดตัน ดาวน์ซินโดม เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยได้นำนวัตกรรมดังกล่าวมาวินิจฉัย ดูแล และป้องกันการกลายพันธุ์ของยีนในเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ เพื่อการรักษา และให้ยาได้ตรงความต้องการของผู้ป่วยแต่ละบุคคล ช่วยลดอาการข้างเคียงจากการรักษาแบบเดิม และช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวขึ้น ซึ่งบลจ.ทิสโก้มองว่าหลังจากนี้ทั่วโลกจะนำเทคโนโลยีการรักษานี้มาพัฒนา และใช้กับผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ และจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตที่ดีในระยะยาว” นายสาห์รัชกล่าว ufa

Be the first to comment on "บลจ.ทิสโก้ เปิดกอง ‘ทิสโก้ Genomic Revolution’ เน้นลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ‘จีโนมิกส์’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*