ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล การเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่า ในวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) ได้มีมติให้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ อ่านเพิ่มเติม

Be the first to comment on "ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล การเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*