กองทุน JASIF ปลื้มติด ESG100 พร้อมจ่ายปันผลอัตรา 0.25 บาท/หน่วย

กองทุน JASIF ปลื้มติด ESG100 พร้อมจ่ายปันผลอัตรา 0.25 บาท/หน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บลจ. บัวหลวง หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์ออินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 โดยได้รับคัดเลือกติดต่อกันเป็นปีที่ 2 สะท้อนให้เห็นว่า ผลดำเนินงานของ JASIF โดดเด่นในด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance)

“กองทุนบัวหลวง ในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ JASIF ได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปอยู่ในยูนิเวอร์ส ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 เช่นเดียวกับ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เนื่องจากการมี ESG ที่มีคุณภาพ จะช่วยให้รายได้ของธุรกิจเติบโต ประหยัดต้นทุนของกิจการ รวมทั้งดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยหลังจากนี้ก็จะเดินหน้ารักษามาตรฐานด้าน ESG ต่อไป” นายพรชลิต กล่าว

ทั้งนี้ กองทุน JASIF เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 หรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 8 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 22 กันยายน 2563อ่านเพิ่มเติม  

Be the first to comment on "กองทุน JASIF ปลื้มติด ESG100 พร้อมจ่ายปันผลอัตรา 0.25 บาท/หน่วย"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*